Home

Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied

Dat we toe moeten naar vergaande energiebesparing en een duurzame energievoorziening bij gebiedsontwikkeling staat niet meer ter discussie. In de praktijk staan echter veel zaken de transitie naar energieneutrale gebieden in de weg. Gangbare processen voor financiering, ontwerp, techniek, aanbesteding en samenwerking worden gekenmerkt door kortetermijndenken, weinig inzicht in elkaars belangen en wantrouwen.

Om een energieneutraal gebied te ontwikkelen is een andere manier van werken nodig. In het onderzoek 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling' is bij verschillende koploperprojecten geanalyseerd welke belemmeringen de heersende werkwijzen opwerpen en welke strategieeen succesvol blijken om dit te doorbreken. De resultaten zijn in deze gids opgetekend om gemeentelijke projectleiders en initiatiefnemers hulp te bieden bij het ontwikkelen van hun energieneutrale wijk.

De aanpak uit deze gids bestaat uit 20 bouwstenen die belemmeringen kunnen wegnemen en die op verschillende momenten in het proces bruikbaar zijn. Op welk moment is afhankelijk van de lokale situatie. Per bouwsteen zijn praktische aanbevelingen opgenomen voor de inrichting van het proces op bestuurlijk, organisatorisch, financieel en juridisch gebied. De ontwikkelde instrumenten en de beschrijving van deze instrumenten zijn onder aan deze website te downloaden. De gids wordt afgesloten met een checklist om nuttige bouwstenen voor uw proces op te sporen.

Succes met de ontwikkeling van uw energieneutrale gebied!

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Introductie Toolbox Instrumenten

Instrument 1: Energielandschap, regionale planning // Instrument // Toelichting // Case Tilburg

Instrument 2: Quickscan Gebiedskenmerken // Instrument // Toelichting

Instrument 3: Pasfoto Sturingsvormen // Instrument // Toelichting

Instrument 4: Actorenanalyse Gebied // Toelichting

Instrument 5: Concepten voor Energieneutrale wijken // Instrument // Toelichting

Instrument 6: Gebied Energie Tool // Instrument // Toelichting

Instrument 7: Financiele arrangementen // Instrument // Toelichting

 

Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Prijs 19,95 euro (incl. btw)

 

 

 Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014