Builddesk
Gebiedsontwikkeling heeft voor BuildDesk betrekking op de integratie van energiegerelateerde vraagstukken en duurzaamheid op de schaal van en in het ontwerpproces van stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling. BuildDesk richt zich op de ontwikkeling van duurzame woon-, werk en leefgebieden en ziet dit als essentiele elementen van een duurzame samenleving. Onze insteek is om opgaven integraal te benaderen en aan te pakken. Daarom werken wij steeds aan het inzichtelijk maken van het integrale proces en helpt om dit tot stand te brengen. Deze insteek vertaalt zich naar verschillende soorten projecten, zoals duurzaamheidsvisies en energievisies, maar ook de ontwikkeling van routekaarten naar een CO2-neutrale stad.

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014