Cauberg-Huygen

Gebiedsontwikkeling volgens Cauberg-Huygen

Gebiedsontwikkeling, ook wel ruimtelijke ordening genoemd, vraagt om een brede kijk op mogelijkheden en beperkingen bij het (her)inrichten van de beschikbare ruimte. In het spanningsveld van bedrijfsmatige wensen en het milieu geeft Cauberg-Huygen u graag advies.

 

Mogelijkheden in kaart

Een advies in een vroeg stadium van de projectontwikkeling heeft grote kostenbesparingen tot gevolg. Wij schuiven dan ook graag al in de ontwerpfase bij u aan tafel om de kaders van wet en regelgeving helder in kaart te brengen.

 

Combinatie van factoren

Voor het oplossen van vraagstukken kijkt Cauberg-Huygen over de grenzen van zijn specialistische vakkennis heen. Dit leidt tot integrale en vaak verrassende oplossingen. U kunt bij ons terecht voor zowel technisch advies, procesbegeleiding, als de onderbouwing van plannen op basis van specialistische onderzoeken.

 

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014