EOS LT

Subsidieregeling Energie Onderzoek Subsidie: Lange Termijn

De regeling Energie Onderzoek Subsidie: Lange Termijn (EOS: LT) geeft financiële ruimte aan onderzoekers met veelbelovende plannen die op termijn leiden tot een duurzame energiehuishouding. Het gaat om onderzoek dat de Nederlandse kennispositie versterkt en de weg vrijmaakt voor de introductie van innovatieve energietechnologieën. Onderzoek dat de economie een krachtige en duurzame impuls geeft.

Voor een uitgebreidere omschrijving van bovenstaande informatie en voor extra informatie over de regeling verwijzen wij u de handleiding Energie Onderzoek Subsidie: Lange Termijn. Deze kunt u downloaden onder  Publicaties .

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014