Instrumenten

Het doel van werkpakket 2 van het TRANSEP-DGO project is om instrumenten te ontwikkelen om het gehele proces van gebiedsontwikkeling te faciliteren en de kennisuitwisseling te bevorderen. Bij duurzame gebiedsontwikkeling zijn veel verschillende partijen. Elk van deze partijen hebben hun eigen belangen en afwegingen binnen het ontwikkelproces.

Op het hoogste niveau, het (inter)nationaal niveau, is de Rijksoverheid de voornaamste partij. Op het tweede niveau, het regionale niveau, is de provinciale overheid de voornaamste speler.

Het laagste niveau heeft betrekking op de daadwerkelijke realisatie van projecten met betrekking tot duurzame gebiedsontwikkeling. Belangrijke partijen op dit niveau zijn bijvoorbeeld de gemeenten en de daadwerkelijke ontwikkelaar van projecten voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Het te ontwikkelen instrumentarium is bedoeld om op elk van deze niveaus het ontwerpproces en het besluitvormingsproces te sturen en om de besluiten en activiteiten van de duurzame gebiedsontwikkeling te monitoren. Daartoe dient het instrumentarium in de eerste plaats een instrument te zijn om de verschillende belangen en afwegingen in kaart te brengen.

Aansluiting bij de overige werkpakketten is daarbij van groot belang. De sturingsconcepten die zullen worden ontwikkeld in werkpakket 1 zullen onderdeel moeten uitmaken, terwijl het instrumentarium ook zal moeten faciliteren dat de technieken zullen worden ontwikkeld en beschreven in werkpakket 3 in het instrumentarium worden gebruikt.

Stappenplan

De ontwikkeling van het instrumentarium is te ontleden in drie subvragen (taken):

•  analyse van huidige instrumenten om te komen tot een optimaal ontwerp van duurzame gebiedsontwikkeling. Hierbij worden alle drie beschreven niveau meegenomen.

•  implementatie van de sturingsconcepten die worden ontwikkeld en beschreven in werkpakket 1, en de technieken zoals ontwikkeld en beschreven in werkpakket 3;.

•  integraal ontwerp van een instrumentarium op grond van de huidige gegevens en de ervaringen opgedaan binnen .

Uiteindelijk zal het onderzoek worden gepresenteerd in een rapport “toepassen van een instrumentarium voor een effectieve en efficiënte duurzame gebiedontwikkeling in zes cases”.

Werkverdeling en planning

Het werk in dit werkpakket zal voornamelijk worden uitgevoerd door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (werkpakketleider) en het IVAM. Daarnaast zullen belangrijke werkzaamheden worden uitgevoerd dor PGDEPW, TNO en TUD. Een inhoudelijke basis voor het project is de DPL ontwikkeld door IVAM en onderdelen uit het DKK (duurzaamheidskansenkompas).

 

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014