Nieuws

Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling


Op initiatief van het Ministerie van I&M, Stichting Kennis voor Klimaat en Stichting Urgenda is in 2010 het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) opgericht voor een periode van drie jaar. De 30 leden hebben allen hun 'duurzaamheidsporen' verdiend in gebiedsontwikkeling en nemen op persoonlijke titel deel aan het Platform. Ze vertegenwoordigen samen een breed scala aan disciplines, van projectontwikkelaar tot gedeputeerde en van bankier tot professor.

De missie van het Platform is: versnelling en versterking van duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland. Het Platform werkt daarbij langs twee sporen. In de eerste plaats heeft het Platform de ambitie te komen tot een integrale visie op duurzame gebiedsontwikkeling die tegelijkertijd inspirerend, richtinggevend en flexibel is. In de tweede plaats verlenen de Platformleden deskundige ondersteuning aan gebiedsspelers in een beperkt aantal icoongebieden om hen te helpen duurzame systeemveranderingen tot stand te brengen. Het Platform wil grensverleggende concepten en handvatten ontwikkelen waarmee partijen, die met hun voeten in de gebiedsmodder staan, verder worden geholpen bij het realiseren van duurzaamheidambities.

 

Aan de slag met Duurzame Gebiedsontwikkeling

analyse visie & strategie planvorming uitvoering gebruik & beheer dgo

 

Deze projectwebsite biedt de bouwstenen voor een nieuwe, duurzame aanpak van gebiedsontwikkeling. De aanpak is gebaseerd op een analyse van processen en praktijkervaringen en is verwerkt in aandachtspunten en instrumentarium. Extra aandacht gaat uit naar procesinnovatie en duurzame, innovatieve energieconcepten.

Download nu de brochure 'transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling'

Documentatie en instrumenten zijn nu te downloaden

 

Duurzame ondernemers kritisch over gemeentebeleid

Gemeenten moeten economische potentie duurzaamheid beter benutten

2 maart 2010 - Duurzame ondernemers laten zich kritisch uit over het duurzaamheidbeleid van gemeenten. Het thema speelt daarnaast nauwelijks een rol tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zo blijkt uit de jongste Duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 179 Nederlandse spelmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen. De barometer peilde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op verzoek van BNR Duurzaam eenmalig de houding van deze spelmakers over de voortrekkersrol van gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Slechts een derde vindt dat hun vestigingsgemeente een duidelijke visie heeft op duurzaamheid. (Bron: www.pwc.com)

Lees verder ...
http://www.pwc.com/nl/nl/persbericht/duurzame-ondernemers-kritisch-over-gemeentebeleid.jhtml

 

Groningen bouwt het snelst

VOORBURG - Woningen worden het snelst gebouwd in de provincie Groningen en in Zuid-Holland het langzaamst. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werd in Groningen 91 procent van de nieuwbouwwoningen in minder dan twee jaar gebouwd. In Zuid-Holland gold dit voor maar 58 procent van de woningen, meldde het CBS maandag. Het verschil zit in de omvang van de projecten. Hoe groter het project, hoe langer de zogenoemde doorlooptijd. De doorlooptijd is de periode tussen het verlenen van de bouwvergunning en het gereedkomen van de woning. Vorig jaar zijn ruim 80.000 nieuwbouwwoningen gereedgekomen, bijna achtduizend meer dan in 2006. Bij 67 procent van de woningen was de doorlooptijd korter dan twee jaar. In 1995 gold dat nog voor 94 procent van de nieuwe woningen. (c) ANPTools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014