Proces en Bestuur
Werkpakket 1

Er is een gebrek aan samenhang tussen sturing/proces op de diverse bestuurslagen en tussen de diverse portefeuilles (competenties en actoren) die betrokken zijn bij de realisatie van een duurzame gebiedsontwikkeling in het algemeen en een optimale energievoorziening in het bijzonder. Door de veelheid aan beschikbare technieken en (beleids- en financiële)instrumenten vormt de sturing van de energietransitie opgave een lastig probleem. De doelstelling van werkpakket 1 is om de transitiestappen te ontwikkelen die nodig zijn om op procesmatig en bestuurlijk vlak te komen tot een energietransitie binnen het totaal van een duurzame gebiedsontwikkeling. Er zijn (theoretisch gezien) verschillende mogelijkheden om netwerken te sturen. Vanuit die concepten en vanuit de eigen praktische ervaringen van de verschillende deelnemers aan dit project zullen sturingsvormen worden ontwikkeld voor energietransitie op lokaal niveau. De onderzoeksvraag is te ontleden in 3 subvragen (taken):

  1. Omschrijving van sturingsconcepten van huidige energieopgaven bij de drie gemeenten en in zes casestudies. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er zowel een succesvol traject als een mislukt traject per gemeente onderzocht wordt.
  2. Literatuur-, praktijkonderzoek en interviews naar sturingsvormen bij andere maatschappelijke vraagstukken, die met vergelijkbare problemen kampen.
  3. Ontwerp van sturingsvormen op basis van techniek en instrumenten.

De uitvoering van werkpakket 1: BuildDesk, DRIFT & IVAM.Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014