Verwante EOS LT onderzoeken

Op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling:

Op het gebied van synergie tussen ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid:
EOS LT 03029 SREX (Geïntegreerde exergetische conceptvorming voor duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling). Penvoerder RUG. In dit onderzoek wordt het ontbreken van een structurele koppeling tussen energie en ruimte, onvolledige benutting van de energiepotentie en gebrek aan aandacht voor het regionaal niveau aangepakt. De centrale onderzoeksvragen zijn: Op welke wijze kan de synergie tussen energie en ruimte worden bereikt en gestuurd? Hoe kan op regionale schaal tot optimale energiesystemen worden gekomen? Wat kan worden verstaan onder optimale energiesystemen voor het stedelijk en bovenstedelijk niveau? Welke algemeen geldende regionale ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes zijn er te formuleren op basis van exergie? Wat zijn de functionele, ruimtelijke en esthetische consequenties van deze nieuwe strategieën en principes voor het landschap?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014