Projectgroep DEPW


De Projectgroep duurzame energie projectontwikkeling woningbouw (DEPW) bestaat ruim vijf jaar. Deze groep projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, energiebedrijven en enkele gemeenten streven naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Zij zetten onderzoeksprojecten uit waarvan de resultaten de groep als geheel ten goede komen, en delen kennis en ervaring met andere deelnemers vanuit hun eigen praktijkervaring.
In 2003 heeft deze groep een Business Plan laten ontwikkelen om toepassing van duurzame en energiezuinige woningbouw op te schalen. Mede op basis daarvan hebben leden van de projectgroep met ondersteuning van SenterNovem en de ministeries van Economische Zaken en VROM de Toolkit Duurzame Woningbouw ontwikkeld. Via deze Toolkit wordt kennis ontsloten en worden integrale oplossingen in de vorm van concepten gepresenteerd. Inmiddels is ook een Toolkit Bestaande Bouw, een Toolkit Duurzame Kantoren en een Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling in voorbereiding.

 

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014