Resultaten

0.0 Samenvattend eindrapport

 

1.0 Eindrapport Werkpakket 1 & 4, Proces en bestuur & pilots en implementatie

Bijlage

1.1 Analyse koploperprojecten

1.2 Lessen_uit_literatuur

1.3 Systeemanalyse DGO

1.4 Belemmeringen-oplossingen-DGO

1.5 Transitieaanpak DGO

1.6 Inspiratie uit doorbraken

1.7 Uitwerking sturingsvormen

1.8 Rapportage Voorverkenning GDEB Tilburg

1.9 Handboek kwaliteitsborging DuBo_gemeente Delft

1.10 Rol van de overheid bij maatschappelijke vraagstukken

1.11 Rapport Tilburg - Transitie in energie en proces voor klimaatneutraal Tilburg

1.12 Rapport Almere - Masterplan energiehuishouding Almere

1.13 Brochure transitie in energie en proces

1.14 Brochure-Toolbox

1.15 Bijlage3_Matrix sturingsvormen en energieconcepten

1.16 Bijlage4_BouwIQ_Bouwstenen-voor-energieneutraal_20120530

1.17 Bijlage4_DuurzaamGebouwd_handvatten transitie DGO_p41-43_november2010

1.18 Bijlage4_EnergiePlus_april2011_energieneutrale_steden_p24_p26

1.19 Bijlage4_Energieplus_Bouwstenen energieneutraal gebied_p28-30_april2012

 

2.0 Eindrapport Werkpakket 2, Instrumenten

2.1 Introductie Toolbox Instrumenten

2.2 Instrument 1: Energielandschap, regionale planning

2.3 Instrument 1: Energiepotentie studie (case Tilburg)

2.4 Instrument 2: Quickscan Gebiedskenmerken

2.5 Instrument 3: Keuze sturingsvormen

2.6 Instrument 5: Concepten voor energieneutrale wijken

2.7 Instrument 6 en 7: GebiedEnergieTool en fina arr_V2.5.exe

2.8 Instrument 6: Gebiedsenergietool_fasering

 

Toelichting op de instrument

2.9 Instrument 1 2 en 3: Energielandschap gebiedskenmerken en sturingsvormen

2.10 Instrument 4: Actoren analyse

2.11 Instrument 4: Actorenanalyse Gebied

2.12 Instrument 5: Concepten voor energieneutrale wijken

2.13 Instrument 6 en 7: GebiedEnergieTool en financiele arrangementen

2.14 Bijlage _6_Master theses T. Krikke juni 2011

 

Eindrapport Werkpakket 3, Techniek

3.1 Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

3.2 Rapportage Taak 3.4 van het EOS-LT project TRANSEP-DGO

3.3 Bepaling van de benodigde ontwikkelingen op technisch en niet-technisch gebied

 

4.0 Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied

Prijs 19,95 euro (incl. btw)

 

 

 Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling


Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied is gebaseerd op ervaringen uit het project 'Transitie in energie en proces voor duurzame gebiedsontwikkeling', gefinancierd vanuit de EOS Langetermijnregeling van Agentschap NL.

De Toolkit module is verkrijgbaar bij uitgeverij Aeneas: www.toolkit.nl

Download nu de Introductie Toolbox Instrumenten

Download nu de Instrumenten

Last updated on: 17-11-2014